Przewieziemy twoje meble, sprzęt RTV i AGD, kanapę na terenie Wrocławia i okolic. Zapakujemy kartony, skręcimy i rozkręcimy meble.
Jaki jest koszt przeprowadzki Wrocław-Kraków?
Od czego zależy koszt przeprowadzki z Wrocławia do Krakowa?

Jaki jest koszt przeprowadzki Wrocław-Kraków?

14 stycznia 2024

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaki będzie koszt przeprowadzki Wrocław-Kraków lub przeprowadzka z Wrocławia do innego dużego miasta w Polsce. Ceny przeprowadzek są uzależnione od wielu czynników. Dopiero po uwzględnieniu kilku kwestii można oszacować, ile wyniesie przeprowadzka z Wrocławia do Krakowa lub innego miasta.

Koszt przeprowadzki Wrocław-Kraków 

Nie da się jednoznacznie ocenić kosztu przeprowadzki z Wrocławia do Krakowa. Zdecydowanie łatwiej określić cenę przeprowadzki miejscowej, czyli w obrębie jednego miasta. Mniej niespodzianek może przytrafić się podczas transportu rzeczy. Generalnie koszt przeprowadzki Wrocław-Kraków zaczyna się od kilkuset złotych. Na ostateczną wysokość ceny przeprowadzki wpływ ma wiele czynników. Należy jednak podkreślić, że porównywanie ofert cenowych różnych firm przeprowadzkowych działających na rynku i kierowanie się podczas dokonywania wyboru najlepszą opcją cenową, niekoniecznie jest dobrym pomysłem. Cena w przypadku usług przeprowadzkowych, gdzie właściciele powierzają firmie majątek życia, nigdy nie powinna być decydującym kryterium.

Od czego zależy koszt przeprowadzki z Wrocławia do Krakowa? 

Oczywistym jest, że koszt przeprowadzki Wrocław-Kraków zawsze uzależniony jest od kilku czynników. Wśród czynników, które najmocniej oddziałują na kształtowanie się ceny przeprowadzki należy wymienić przede wszystkim:

  • odległość pomiędzy miejscem załadunku i rozładunku,

  • ilość rzeczy do przewiezienia podczas przeprowadzki,

  • termin przeprowadzki,

  • usługi dodatkowe.

O ile wpływ odległości pomiędzy miejscem odbioru załadunku, a punktem docelowym na cenę przeprowadzki jest czymś naturalnym i zrozumiałym przez klientów, o tyle bardzo często są zaskoczeni, że na jej koszt wpływają również inne kwestie. Tymczasem znajdują one uzasadnienie w praktyce. Dlaczego właśnie te czynniki wpływają na koszt przeprowadzki Wrocław-Kraków?

Odległość i czas przejazdu pomiędzy Wrocławiem a Krakowem 

Zawsze na koszt przeprowadzki wpływa czas, jaki pracownicy firmy przeprowadzkowej muszą poświęcić na transport mienia klienta. A ten z kolei wiąże się bezpośrednio z odległością pomiędzy miejscem załadunku i rozładunku. Oznacza to, że wraz ze wzrostem odległości pomiędzy tymi dwoma punktami, zwiększa się koszt przeprowadzki. Na cenę przeprowadzki Wrocław-Kraków wpływ ma jeszcze jedna kwestia związana z odległością – ewentualne opłaty za płatne odcinki dróg.

Ilość rzeczy do przewiezienia a koszt przeprowadzki Wrocław-Kraków 

Kluczowym czynnikiem wpływającym na koszt przeprowadzki z Wrocławia do Krakowa jest ilość rzeczy do przewiezienia. Im więcej rzeczy do przewiezienia ma klient, tym więcej czasu pracownicy firmy przeprowadzkowej muszą poświęcić na ich przewóz i więcej pracowników będzie zaangażowanych w przeprowadzkę, co oznacza wyższe koszty pracy, a tym samym wyższą cenę przeprowadzki. Klienci, którzy chcą skorzystać z usług firmy przeprowadzkowej nie powinni udawać, że mają małą ilość mienia. Zaskoczeni ilością rzeczy do przewiezienia pracownicy firmy mogą nie być wystarczająco przygotowani do przeprowadzki, czy to pod względem podstawionego pod punkt odbioru samochodu, czy to pod względem liczby pracowników, którzy maja wziąć udział w przeprowadzce. Jeśli zależy Ci na obniżeniu kosztu przeprowadzki z Wrocławia do Krakowa, postaraj się zminimalizować ilość mienia do przewiezienia, pozbywając się przed nią zbędnych rzeczy.

Termin przeprowadzki 

Wielu klientów może zaskoczyć to, że na ostateczny koszt przeprowadzki wpływ będzie miał jej termin. W jaki sposób termin przeprowadzki wpływa na jej cenę? Przykładowo, firma przeprowadzkowa z Wrocławia Czas-Start jest elastyczna i dopasowuje się z terminem przeprowadzki do klienta. Umożliwia realizację usługi wieczorową porą, a nawet w nocy oraz weekendy.

Jednak klienci muszą zdawać sobie sprawę z tego, że koszt przeprowadzki w dni powszednie będzie tańszy niż usługi przeprowadzkowe realizowane w weekendy, święta i dni wolne. Poza tym, na cenę przeprowadzki wpływa również pora dnia. Przeprowadzki realizowane w standardowych godzinach pracy firmy są niższe niż zlecenia realizowane późnym wieczorem lub w porze nocnej. Również przeprowadzki last-minute mogą wiązać się z wyższym kosztem niż standardowa cena usługi.

Jaki jest koszt przeprowadzki Wrocław-Kraków? Z firmą przeprowadzkową Czas-Start

Lokalizacja mieszkania wpływa a koszt przeprowadzki Wrocław-Kraków 

Co jeszcze wpływa na koszt przeprowadzki Wrocław-Kraków? Na przykład lokalizacja mieszkania. Przy czym nie mamy tutaj na myśli miasta lub ulicy, przy której zlokalizowany jest punkt odbioru i miejsce rozładunku, ale położenie w nieruchomości. Przykładowo, firmy przeprowadzkowe wyceniając usługę biorą pod uwagę takie kwestie, jak:

  • możliwość podjazdu samochodem pod blok lub dom,

  • piętro, na którym mieści się mieszkanie,

  • obecność windy w budynku,

  • zlokalizowanie pod budynkiem zakazów dotyczących postoju i zatrzymywania się,

  • obecność utrudnień mających wpływ na przenoszenie rzeczy, np. blokady i barierki.

Warunki dostępu do mieszkania w znaczący sposób utrudniają i wydłużają przeprowadzkę. Oczywiście najczęściej problematyczne jest stare budownictwo, które cechują wąskie klatki schodowe i niewielkich rozmiarów windy.

Usługi dodatkowe do przeprowadzki z Wrocławia do Krakowa 

Poza tym, na cenę przeprowadzki z Wrocławia do Krakowa wpływ mają również usługi dodatkowe, na które zdecydują się klienci. Jakie to mogą być usługi? Klienci coraz chętniej korzystają z opcji demontażu i montażu mebli przez pracowników firmy przeprowadzkowej. Niektórzy idą jeszcze dalej i zlecają nam pakowanie rzeczy do przeprowadzki. Oczywiście po każdej przeprowadzce trzeba posprzątać, a nie każdy ma czas i chęci, dlatego można skorzystać u nas z dodatkowej usługi sprzątania po przeprowadzce, które wpłynie na ostateczny koszt przeprowadzki.

 

 

czas-start@o2.pl

+48 669 872 772

Kontakt

Zadzwoń do nas z zapytaniem o przeprowadzkę  

Zadzwoń do firmy czas-start

 Czas-start Wrocław Stabłowice                   ul. Oliwkowa 9

                        54-054 Wrocław

Odwiedź nas

Przeprowadzki domów i mieszkań

Przeprowadzki firm

Przeprowadzki międzynarodowe

Sprzątanie mieszkań i domów

Utylizacja sprzętu i mebli

Przechowywanie mebli